image image image image image image

มาย และ อาโป ขอเชิญชวนทุก ๆ คนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนน้อง ๆ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด SMA

มาย และ อาโป ขอเชิญชวนทุก ๆ คนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนน้อง ๆ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด SMA

มาย และ อาโป ขอเชิญชวนทุก ๆ คนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนน้อง ๆ ผู้ป่วยกันครับ
หากรักกัน อย่าลืมสนับสนุนสินค้าของน้อง ๆ กันเยอะ ๆ นะครับ ❤️
📍 สามารถรวมสนับสนุนของการกุศลได้ที่
หรือรวมสมทบทุนได้ที่: ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขบัญชี: 033-406813-6
ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
💜 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด SMA เป็นโรคหายาก ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ไม่มากนัก และขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เนื่องด้วยมีปัญหาของกล้ามเนื้อ ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ส่งผลให้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ ทางสังคม
❤ เพียงแค่ความเข้าใจ และแรงสนับสนุนจากคนในสังคม เราก็สามารถช่วยสร้างโอกาส และ คุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นได้ครับ

ใส่ความเห็น